Η Λακανική ψυχανάλυση δεν είναι ενσυναίσθηση και δεν ταυτίζεται με τη συστημική λογική του να αλλάξετε τη σκέψη σας για να αλλάξετε ματιά. Στο πλαίσιο της Λακανικής ψυχανάλυσης, ο θεραπευόμενος καλείται να μιλήσει για την ψυχοπιεστική συνθήκη που βιώνει, να αρθρώσει τα συμπτώματά του με το δικό του μοναδικό τρόπο και να πιστέψει ότι τα συμπτώματα αυτά σημαίνουν κάτι, φέρνοντας στην επιφάνεια την ανάγκη για γνώση του ασυνειδήτου του, γεγονός που θα τον οδηγήσει στην εφαρμογή της δικής του προσωπικής λύσης.

Write a comment